Erkennen & Waarderen

Colofon

De Erkennen & Waarderen cultuurbarometer is in opdracht van het landelijke programma Erkennen & Waarderen uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Berenschot.

Het e-magazine is een uitgave van het gezamenlijke programma Erkennen & Waarderen, dat wordt medegefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Redactie
Claartje Chajes, Thomas van Rest, Johan van de Worp

Ontwerp en vormgeving
Lisanne Gottenbos

Foto’s in banners
Claartje Chajes & Annemiek van der Kuil

Vertaling
Acolad, Taalcentrum-VU

Den Haag, juni 2024

Voor deze uitgave zijn gebruiksrechten van toepassing zoals vastgelegd in de Creative Commons licentie [Naamsvermelding 4.0 Nederland]. Voor de volledige tekst van deze licentie zie https://creativecommons.org/­licenses/by/4.0/legalcode