Erkennen & Waarderen

Samen in gesprek

Met het programma Erkennen & Waarderen willen we ruimte bieden aan ieders talent. Gezamenlijk werken we aan een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappelijk werk. Wij zijn ervan overtuigd dat een complex verandervraagstuk zoals het anders erkennen en waarderen van wetenschappers een dialogische veranderaanpak vereist. Die aanpak begint met het creëren van een open gespreksklimaat waarin mensen veilig kunnen zeggen wat ze denken en nadrukkelijk aangemoedigd worden om hun mening te uiten. Uiteindelijk richt de veranderaanpak zich op gedragsverandering, culturele inbedding en op nieuwe structuren en systemen die daaraan bijdragen.

Op donderdag 6 juni vond zo’n dialoogsessie plaats in Maastricht. Ruim vijftig personen reisden af naar de zuidelijkste stad van het land om met elkaar te spreken over de resultaten van de Erkennen & Waarderen cultuurbarometer. Een groot deel van de deelnemers houdt zich vrijwel dagelijks bezig met het realiseren van de ambities van het programma Erkennen & Waarderen in de eigen instelling, zoals projectleiders, commissievoorzitters en communicatieadviseurs. Positief was de aanwezigheid van verschillende bestuurders, die daarmee blijk gaven van hun betrokkenheid aan en steun voor het programma Erkennen & Waarderen. Inzet van de bijeenkomst was de vraag hoe we de resultaten moeten duiden en wat we ervan kunnen leren.

De deelnemers gingen met elkaar in gesprek in de vorm van een wereldcafé. In de zaal stonden zeven gesprekstafels met elk een eigen thema klaar. Deelnemers kozen zelf het thema waarover zij het gesprek wilden voeren. Tijdens twee gespreksrondes schoven telkens vijf tot tien mensen aan om over het betreffende thema van gedachten te wisselen. Voorafgaand aan de bijeenkomst identificeerden we zes thema’s die naar voren kwamen in het rapport met de resultaten van de Erkennen & Waarderen cultuurbarometer:

  1. Bekendheid en steun voor Erkennen & Waarderen
  2. Ervaren veranderingen in erkenning en waardering
  3. Ontwikkeling en loopbaanstappen
  4. Teamspirit en leiderschap
  5. Zorgen en kansen
  6. Early career wetenschappers

Ten slotte was er ook een open tafel, waar de deelnemers zelf een thema konden aandragen. Uiteindelijk ging het gesprek aan die tafel over de wijze waarop instellingen beleid in de praktijk implementeren.

Aan de tafels ontsponnen zich goede en open gesprekken volgens de principes van appreciative inquiry (waarderend onderzoeken). In 2020 zijn we het gezamenlijke programma Erkennen & Waarderen begonnen. Inmiddels zijn we vier jaar verder en het eerlijke verhaal is dat lang niet alles goed gaat. Tijdens de gesprekken focusten we op de vraag wat wel goed gaat, hoe we van elkaar kunnen leren en wat er de komende tijd verbeterd moet worden.

Na twee gespreksrondes gaven de gespreksleiders een inhoudelijke terugkoppeling. Op basis daarvan maakte een illustratrice een visueel verslag met de belangrijkste uitkomsten van het ochtendprogramma. Daarmee zorgde zij in korte tijd voor een heldere en actiegerichte verslaglegging. Een beeld dat bleef hangen is die van de olievlek die langzaam steeds groter wordt. Zo verspreidt zich ook het gedachtegoed van Erkennen & Waarderen binnen de instellingen. Daarbij klonk de oproep om het ontwikkelde beleid ook daadwerkelijk in de praktijk te implementeren.

In het middagprogramma gingen de deelnemers opnieuw met elkaar in gesprek, nu op basis van de visualisatie. Deelnemers maakten zelf een keuze voor een onderwerp waarover zij verdiepend wilden spreken. Daarbij kregen zij de opdracht de opbrengst van de ochtend verder te concretiseren. Het leidde tot mooie en soms heel tastbare ideeën. Eén van de groepen kwam bijvoorbeeld met het idee om wetenschappers in leidinggevende functies verplicht een leiderschapsprogramma te laten volgen en een accreditatie in te voeren. Juist voor early career wetenschappers dienen leidinggevenden een rolmodel te zijn.

We zien terug op een inspirerende bijeenkomst, waarin de dialoog centraal stond. Ook was er ruimte om good practices uit te wisselen en zo van elkaar te leren. Opnieuw werd duidelijk hoe belangrijk het voeren van het onderlinge gesprek is. Op die manier geven we samen betekenis aan Erkennen & Waarderen en ontstaat er daadwerkelijk beweging.

In gesprek over de resultaten

Wil jij ook graag met collega-wetenschappers in gesprek over de betekenis van de resultaten van de Erkennen & Waarderen cultuurbarometer? Meld je dan hier aan voor de landelijke dialoogbijeenkomst op donderdag 29 augustus in het Trippenhuis te Amsterdam.

Dialoogtoolkit

Wil jij in jouw instelling het gesprek organiseren over Erkennen & Waarderen? Deze dialoogtoolkit loodst je langs een aantal relevante punten waaraan je moet denken in de voorbereiding. Ook vind je hier een belangenkaart, voorbeelden van werkvormen en een handleiding voor gespreksleiders.