Erkennen & Waarderen

Woord vooraf

Het moet echt anders. Werken aan een universiteit is veel méér dan promoveren, publiceren en een grant binnenhalen. Onderwijs, leiderschap, teamwork en voor sommigen ook de combinatie met patiëntenzorg moeten minstens zo veel gewicht in de schaal leggen. Welke impact heb je als academicus op de maatschappij vanuit die verschillende rollen? Dat is wat ons betreft de cruciale vraag.

We zijn blij dat deze zienswijze brede steun ontvangt. Uit de resultaten van de Erkennen & Waarderen cultuurbarometer blijkt namelijk dat respondenten van mening zijn dat voor activiteiten op het gebied van onderzoek wel iets minder aandacht mag zijn voor het maken van een nieuwe loopbaanstap. Daarentegen geven respondenten aan dat onderwijs, Open Education, teamspirit en Open Science juist veel belangrijker zouden moeten zijn. Dat is precies wat we beogen met het programma Erkennen & Waarderen: ruimte voor ieders talent.

Helaas laten de resultaten ook zien dat wetenschappers zichzelf nog vaak als het ‘schaap met de vijf poten’ beschouwen. Bijna driekwart van de respondenten geeft namelijk aan op alle domeinen goed te moeten zijn. Dat is precies wat we niet willen. Daarom vinden wij het belangrijk dat leidinggevenden daadwerkelijk leiderschap tonen door oog te hebben voor de individuele ontwikkeling van medewerkers én de ontwikkeling van het team.

De verschillende persoonlijke verhalen in dit e-magazine maken duidelijk dat er inmiddels echt iets aan het veranderen is. Het interview met Steffen Eriksen laat wat ons betreft mooi zien dat het ook anders kan: een benoeming tot universitair hoofddocent op basis van een onderwijsprofiel. Hopelijk inspireert zijn verhaal andere wetenschappers om hun ideale loopbaanpad te blijven nastreven. Natuurlijk hopen we ook dat andere instellingen deze stap heel gewoon gaan vinden. Daar blijven wij ons de komende periode voor inzetten!

Jeroen Geurts en Rianne Letschert, voorzitters landelijke regiegroep Erkennen & Waarderen